Početak
MAŠINAC
PROIZVODNI PROGRAM
Mašine za:
Transport
Sejanje
Sušenje
Drobljenje
Mešanje
Doziranje
Dizalice
Separacije šljunka
Pakovanje
SZAR MAŠINAC
Plavska 8 19000 Zajječar
019 426 556, 421 751 ili 060 68 69 069
r.dinic60@gmail.com
Webdesign
MIVEKO
Trakasti dozatori se najčešće koriste za doziranje krupnozrnastih ili sitnozrnastih materijala ( šljunka i peska ).
Uglavnom se koriste za doziranje materijala iz bunkera ili silosa.
Trakaste dozatore izrađujemo u odnosu na širinu trake, širine od 400 do
1000 mm u odnosu na kapacitet, od 5 m3/h do 100 m3/h.
Pogoni trakastih dozatora se uglavnom biraju tako da imaju mogućnost promene broja obrtaja, zbog povećavanja i smanjivanja kapaciteta istih.

- Za sve pojedinosti možete nas kontaktirati.