Početak
MAŠINAC
PROIZVODNI PROGRAM
Mašine za:
Transport
Sejanje
Sušenje
Drobljenje
Mešanje
Doziranje
Dizalice
Separacije šljunka
Pakovanje
SZAR MAŠINAC
Plavska 8 19000 Zajječar
019 426 556, 421 751 ili 060 68 69 069
r.dinic60@gmail.com
Webdesign
MIVEKO

 

Mobilne separacije peska izrađujemo kapaciteta do 30 m3/h ulaznog materijala.
Mobilne separacije izdvajaju 4 građevinske frakcije i nadresetno zrno.
Montiraju se na šleperskoj prikolici dužine 12-13 m.
Mogu biti sa jednim ili sa dva vibraciona sita.
Mogu biti sa pranjem na sekundarnom situ ili bez pranja.
Transporteri za frakacije se konzolno vešaju na prikolicu kada je separacija u radnom stanju, a kada je u transportu isti se slože na samoj šleperskoj prikolici.
Bunker sa rešetkom za ulazni materijal se najčešće montira van prikolice na “saonicama”, a isti se prilikom preseljenja navlači na niskonoseću prikolicu i tako transportuju.
Gabariti mobilne separacije su prilagođeni tako da separacija može da se transportuje svim saobraćajnicama.

- Za sve pojedinosti možete nas kontaktirati.